CIDP en COVID-19 | update december 2021

CIDP en COVID-19 | update december 2021

Het CIDP expertisecentrum van het Erasmus MC krijgt veel vragen over de risico’s van infectie met en vaccinatie tegen COVID-19. Deze vragen komen van zowel patiënten als behandelaars. Hieronder staan antwoorden op veel voorkomende vragen over COVID-19 in relatie tot CIDP. Er wordt hier op dit moment veel onderzoek naar gedaan en indien er belangrijke nieuwe inzichten komen zullen onze antwoorden worden aangepast.


Wat is er bekend over de relatie tussen griepvaccinaties en CIDP?
In een vragenlijstonderzoek gaf een klein deel van de patiënten met CIDP aan dat er tijdelijk meer klachten van CIDP werd ervaren na een griepvaccinatie. Ook gaf een klein deel van de patiënten aan dat ze in de weken voorafgaand aan het ontstaan van de eerste klachten van CIDP een vaccinatie hebben gehad. In geen van deze gevallen is met zekerheid te zeggen dat er geen andere oorzaken een rol speelden. Griepvaccinaties worden over het algemeen als veilig beschouwd voor patiënten met CIDP.

Wat is er tot nu toe bekend over COVID-19 vaccinatie en CIDP?
In de onderzoeken die zijn gedaan naar de veiligheid van het COVID-19 vaccin (Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca en Janssen) zijn, voor zover ons bekend is, nog geen zekere nieuwe gevallen van CIDP gemeld na vaccinatie. Het mogelijke risico van het COVID-19 vaccin moet bovendien steeds worden afgewogen tegen de risico’s van een infectie met COVID-19. Deze infectie kan zeer ernstig verlopen en het virus kan worden doorgegeven aan andere mensen. Ook kan het zijn dat door het krijgen van COVID-19 de klachten van CIDP toenemen. Iedere patiënt moet de risico’s voor zichzelf afwegen, eventueel in overleg met de (huis)arts. Ons algemene advies is om mensen die CIDP hebben (gehad) wél te vaccineren.
Eventuele bijwerkingen worden door verschillende instanties uitgebreid in de gaten gehouden. In het het Erasmus MC is, in samenwerking met de Amsterdam UMC, het UMC Utrecht en Spierziekten Nederland, een vragenlijstonderzoek gestart naar mogelijke bijwerkingen van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met GBS, CIDP en MMN. Tijdens de looptijd van de studie heeft een klein aantal deelnemers een tijdelijke toename van klachten gemerkt, waarbij er soms ook andere mogelijke verklaringen zijn. Bij de deelnemers met een toename van klachten na vaccinatie was er herstel binnen een aantal weken.

Vormt (onderhouds)behandeling met immunoglobulines of corticosteroïden een risico?
Ook als u behandeld wordt met immunoglobulines of corticosteroïden (zoals prednison) mag u gevaccineerd worden. Voor zover nu bekend, hebben deze behandelingen geen effect op de risico’s van vaccinatie. Het is nog niet goed bekend of het gebruik van immunoglobulines of corticosteroïden ervoor zorgt dat de bescherming tegen COVID-19 ondanks vaccinatie verminderd is. Hier zal onderzoek naar worden gedaan, wat wordt gecoördineerd door de Amsterdam Universitaire Medische Centra. De resultaten van dit onderzoek worden op korte termijn verwacht. Het advies is om u te blijven houden aan alle voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen, ook na vaccinatie.

Ons advies aan patiënten met GBS en CIDP is verder om de landelijke richtlijn van het RIVM te volgen. Op de website van het Spierziekten Centrum Nederland kunt u verdere informatie vinden over spierziekten en COVID-19, en over COVID-19 in combinatie met een behandeling (met medicatie) die het afweersysteem onderdrukt

Ons advies aan patiënten met GBS is verder om de landelijke richtlijn van het RIVM te volgen. Op de website van het Spierziekten Centrum Nederland kunt u verdere informatie vinden over spierziekten en COVID-19, en over COVID-19 in combinatie met een behandeling (met medicatie) die het afweersysteem onderdrukt.

Onze adviezen zijn in lijn met de adviezen van het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen omtrent het COVID-19 vaccin nauwlettend in de gaten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van de CDC, de GBS/CIDP foundation en Spierziekten Centrum Nederland:

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. Indien noodzakelijk, kan uw arts altijd overleggen met ons als GBS expertisecentrum. Bij twijfel kunt ook u ook zelf contact opnemen met de landelijke ‘vaccinatie twijfel telefoon’ in het Erasmus MC (088-7555777, bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur).

CIDP expertisecentrum Erasmus MC Rotterdam

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag