CIDP en corona vaccinatie | update 14 mei 2021

CIDP en corona vaccinatie | update 14 mei 2021

Het CIDP expertisecentrum ontvangt veel vragen over de risico’s van de vaccinatie tegen corona van mensen met chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) of die CIDP hebben gehad. Dit is een begrijpelijke vraag waarop op dit moment helaas nog niet met zekerheid een antwoord gegeven kan worden.

Wat is er bekend over de relatie tussen griepvaccinaties en CIDP?

In een vragenlijstonderzoek gaf een klein deel van de patiënten met CIDP aan dat ze tijdelijk meer klachten van CIDP hadden ervaren na een vaccinatie voor de seizoensgriep. Ook gaf een klein deel van de patiënten aan dat ze in de weken voorafgaand aan het ontstaan van hun eerste klachten bij CIDP een vaccinatie hebben gehad. In geen van de gevallen is met zekerheid te zeggen dat er geen andere oorzaken een rol speelden. Griepvaccinaties worden over het algemeen als veilig beschouwd voor patiënten met CIDP.

Wat is er tot nu toe bekend over coronavaccinatie en CIDP?

In de onderzoeken die zijn gedaan naar de veiligheid van het coronavaccin (van Pfizer/BioNtech, Moderna ,  AstraZeneca en Janssen) zijn, voor zover ons bekend is, nog geen nieuwe gevallen van CIDP gemeld na vaccinatie.

Het mogelijke risico van het coronavaccin moet bovendien steeds worden afgewogen tegen de risico’s van een infectie met het coronavirus. Deze infectie kan zeer ernstig verlopen en het virus kan worden doorgegeven aan andere mensen. Ook kan het zijn dat door het krijgen van corona de klachten van CIDP toenemen. Iedere patiënt moet de risico’s voor zichzelf afwegen, eventueel in overleg met de (huis)arts.

Ons algemene advies is  om mensen die CIDP hebben (gehad) wél te vaccineren.

Eventuele bijwerkingen worden door verschillende instanties uitgebreid in de gaten gehouden. Het Erasmus MC  is in samenwerking met de Amsterdam Universitaire Medische Centra en het Universitair Medisch Centrum Utrecht een vragenlijstonderzoek gestart naar mogelijke bijwerkingen van vaccinaties tegen het coronavirus bij patiënten met het Guillain-Barré syndroom (GBS), CIDP en multifocale motore neuropathie (MMN). We werken ook samen met het bijwerkingencentrum Lareb. Dit onderzoek loopt nog, maar zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit snel delen.

Vormt (onderhouds)behandeling met immunoglobulines of corticosteroïden een risico?

Ook als u behandeld wordt met immunoglobulines of corticosteroïden (zoals prednison) mag u gevaccineerd worden. Voor zover nu bekend is, hebben deze behandelingen geen effect op de risico’s van vaccinatie.

We weten echter nog niet of het gebruik van immunoglobulines ervoor zou kunnen zorgen dat de vaccins minder goed werken. Hier zal onderzoek naar worden gedaan, wat wordt gecoördineerd door de Amsterdam Universitaire Medische Centra. Het advies is daarom om u te blijven houden aan alle voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen, ook na vaccinatie.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van de CDC, de GBS/CIDP foundation en Spierziekten Centrum Nederland:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html

https://www.gbs-cidp.org/2021/01/21/covid-19-vaccines-and-the-gbscidp-community/

https://www.spierziektencentrum.nl/covid-19-en-mensen-met-neuromusculaire-aandoeningen/

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-3-6-may-2021

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag