CIDP en coronavaccinatie

CIDP en coronavaccinatie

Wij ontvangen veel vragen over de risico’s van de vaccinatie tegen corona van mensen met chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) of die CIDP hebben gehad. Dit is een begrijpelijke vraag waarop op dit moment helaas nog niet met zekerheid een antwoord gegeven kan worden.

Wat is er bekend over de relatie tussen griepvaccinaties en CIDP?
In een vragenlijstonderzoek gaf een klein deel van de patiënten met CIDP aan dat ze tijdelijk meer klachten van CIDP hadden ervaren na een griepvaccinatie. Ook gaf een klein deel van de patiënten aan dat ze in de weken voorafgaand aan het ontstaan van hun eerste klachten bij CIDP een vaccinatie hadden gehad. In geen van de gevallen is met zekerheid te zeggen dat er geen andere oorzaken een rol speelden. Griepvaccinaties worden over het algemeen als veilig beschouwd voor patiënten met CIDP.

Wat is er tot nu toe bekend over coronavaccinatie en CIDP?
In de onderzoeken die zijn gedaan naar de veiligheid van het coronavaccin (van Pfizer/BioNtech, Moderna en AstraZeneca) zijn, voor zover ons bekend is, nog geen nieuwe gevallen van CIDP gemeld na vaccinatie.
Het mogelijke risico van het coronavaccin moet steeds worden afgewogen tegen de risico’s van een infectie met het coronavirus. Deze infectie kan zeer ernstig verlopen en het virus kan worden doorgegeven aan andere mensen. Ook kan het zijn, dat door het krijgen van corona, de klachten van CIDP toenemen. Iedere patiënt moet de risico’s voor zichzelf afwegen, eventueel in overleg met de (huis)arts.
Ons algemene advies is om mensen die CIDP hebben (gehad) wél te vaccineren.

Vormt (onderhouds)behandeling met immunoglobulines of corticosteroïden een risico?
Ook als u behandeld wordt met immunoglobulines of corticosteroïden (zoals prednison) mag u gevaccineerd worden. Voor zover nu bekend is, hebben deze behandelingen geen effect op de risico’s van vaccinatie.
We weten echter nog niet of het gebruik van immunoglobulines ervoor zou kunnen zorgen dat de vaccins minder goed werken. Hier zal onderzoek naar worden gedaan. Het advies is daarom om u te blijven houden aan alle voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen, ook na vaccinatie.

De kans op bijwerkingen van het coronavaccin zal de komende tijd door verschillende instanties uitgebreid in de gaten worden gehouden. Wij zullen vanuit het Erasmus MC in samenwerking met de Amsterdam Universitaire Medische Centra en het Universitair Medisch Centrum Utrecht vragenlijstonderzoek gaan doen naar mogelijke bijwerkingen van vaccinaties tegen het coronavirus bij patiënten met het Guillain-Barré syndroom (GBS), CIDP en multifocale motore neuropathie (MMN).
Zodra er meer bekend is over het coronavaccin en mogelijke risico’s, zullen wij dat bekend maken.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van de CDC, de GBS/CIDP foundation en Spierziekten Centrum Nederland:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html

https://www.gbs-cidp.org/2021/01/21/covid-19-vaccines-and-the-gbscidp-community/

https://www.spierziektencentrum.nl/covid-19-en-mensen-met-neuromusculaire-aandoeningen/

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel deze vraag dan aan de specialisten van het expertisecentrum via het contactformulier. Zij helpen u graag.
Stel een vraag