cidpexpertisecentrum

Bekijk de meest gestelde vragen over:

Lotgenoten Ziektebeeld Expertisecentrum Behandeling Diagnostiek
Screenshot animatievideo CIDP

Het CIDP-expertisecentrum

In het expertisecentrum CIDP werken artsen en onderzoekers aan een optimale diagnostiek, begeleiding en behandeling. Wij proberen uw vragen over CIDP zo goed mogelijk te beantwoorden. Bekijk onze video.

lees meer over het centrum

Research

Onderzoek afgerond

Diagnostische waarde van zenuwechografie

In dit onderzoek, PROZEP genoemd, werd gekeken of  verschillende typen polyneuropathieën van elkaar te onderscheiden zijn door middel van een echo-onderzoek van de zenuwen. […]

Lees meer
Lopend onderzoek

International CIDP Outcome Study (ICOS)

In deze studie onderzoeken we de variatie en voorspellers van het ziektebeloop bij chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP). Achtergrond CIDP is een zeldzame aandoening […]

Lees meer
Lopend onderzoek

MRI als hulponderzoek bij stellen diagnose

Doel van het MIMIC-onderzoek is MRI als hulponderzoek bij het stellen van de diagnose te verbeteren. Multifocale motorische neuropathie (MMN) en chronische inflammatoire demyeliniserende […]

Lees meer
Meer wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek bij CIDP

Het expertisecentrum doet veel onderzoek naar de oorzaken van CIDP, nieuwe behandelingen en optimale begeleiding. Kijk op onze onderzoekspagina voor meer informatie over lopende onderzoeken.

Lees meer over onderzoek bij CIDP