Diagnostische waarde van zenuwechografie
Onderzoek afgerond

Diagnostische waarde van zenuwechografie

In dit onderzoek, PROZEP genoemd, werd gekeken of  verschillende typen polyneuropathieën van elkaar te onderscheiden zijn door middel van een echo-onderzoek van de zenuwen.

Achtergrond

Polyneuropathie is een veelvoorkomend ziektebeeld met verschillende mogelijke oorzaken. De diagnose polyneuropathie wordt gesteld door de symptomen en het beloop daarvan te combineren met bevindingen bij lichamelijk onderzoek, EMG en bloedonderzoek. EMG-onderzoek is nodig om axonale en demyeliniserende polyneuropathieën te onderscheiden. Dit is van belang, omdat demyeliniserende (inflammatoire) polyneuropathiëen behandelbaar zijn. EMG is echter een belastend onderzoek. Met echografie zijn zenuwen met geringe belasting juist makkelijk en snel in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt al veel gebruikt om de diagnose carpale-tunnel syndroom en ulnaropathie te kunnen stellen.

Doel van het project

Bij axonale en demyeliniserende polyneuropathieën zijn er op echo verschillende patronen van afwijkingen aan de zenuwen beschreven. Het is echter onbekend wat de gevoeligheid van zenuwechografie is, naast de bestaande onderzoeken, om deze polyneuropathiëen van elkaar te kunnen onderscheiden (diagnostische waarde). Dit vormt dan ook het doel van dit onderzoek.

Resultaten

Bij de demyeliniserende (inflammatoire) polyneuropathieën werden vooral heel specifieke verdikkingen gevonden van de zenuwen in armen en het vlechtwerk in de hals (plexus brachialis). Dit gold voor een groot deel van de deelnemende patiënten (hoge sensitiviteit). We hebben aangetoond dat zenuwechografie met een kort protocol niet alleen een betrouwbare test is, maar juist ook kan helpen om patiënten met een mogelijk behandelbare polyneuropathie vroeg op te sporen. Bij patiënten met verdenking op een erfelijke polyneuropathie, kan zenuwechografie als screening worden overwogen.

Conclusie

Zenuwechografie is een belangrijke aanvulling op het EMG-onderzoek, met name bij patiënten met verdenking op een behandelbare polyneuropathie. Mogelijk kan bij een deel van de patiënten met een polyneuropathie het EMG-onderzoek worden beperkt tot een verkorte versie, wanneer eerst het echo-onderzoek wordt uitgevoerd (m.n. bij verdenking op behandelbare oorzaken). Er worden nu steeds meer artsen en laboranten getraind, die naast het EMG ook zenuwechografie kunnen doen en ook in nieuwe polyneuropathie richtlijnen wordt het gerichte gebruik hiervan benoemd.

 

 

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.