MRI als hulponderzoek bij stellen diagnose
Lopend onderzoek

MRI als hulponderzoek bij stellen diagnose

Doel van het MIMIC-onderzoek is MRI als hulponderzoek bij het stellen van de diagnose te verbeteren.

Multifocale motorische neuropathie (MMN) en chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) zijn zeldzame aandoeningen van de motorische zenuwen. MMN en CIDP worden veroorzaakt door ontsteking van de zenuwen en leiden vaak tot ernstige zwakte van de ledematen. Mensen met MMN en CIDP kunnen worden behandeld met infusen met immuunglobulines (IVIg); CIDP reageert vaak ook gunstig op prednison of plasmaferese. De diagnose van MMN en CIDP kan moeilijk te stellen zijn en daardoor relatief lang duren. Zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) staat centraal in de diagnostiek, omdat dit de karakteristieke vertraagde geleiding van zenuwimpulsen kan aantonen. Dit onderzoek is vaak onaangenaam en bij sommige patiënten laat het geen afwijkingen zien. Mogelijk krijgen zij daardoor onterecht geen behandeling.

Achtergrond van het project

Het in beeld brengen van de zenuwen met MRI-technieken kan een belangrijke alternatieve techniek zijn om de diagnose MMN of CIDP te stellen. MRI kan verdikking of een ‘verhoogd signaal’ tonen dat op MMN of CIDP wijst. De MRI-technieken zijn echter nog niet helemaal uitontwikkeld. De gevoeligheid van MRI is op dit moment nog onvoldoende om zenuwgeleidingsonderzoek te kunnen vervangen. Een speciale vorm van MRI (DTI) kan ook een rol spelen bij het bestuderen van de zenuwen tijdens het ziekteproces.

Doel van het project

De doelen van dit project zijn:

  1. Het verder ontwikkelen van MRI-technieken voor de diagnostiek van MMN en CIDP.
  2. Het onderzoeken van de waarde van MRI-DTI als techniek om het ziekteproces in de zenuwen van patiënten met MMN en CIDP te onderzoeken.

Verwachte resultaten

Wij verwachten dat we met dit project MRI-technieken kunnen ontwikkelen die gevoeliger zijn voor het stellen van de diagnose MMN of CIDP dan de huidige technieken. Het project zal ook duidelijk maken of MRI-DTI een geschikt instrument is om het ziekteproces in de zenuwen van patiënten met MMN en CIDP tijdens het leven en in alle ziektestadia te bestuderen.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.