Over het expertisecentrum

Welkom bij het expertisecentrum CIDP

In het expertisecentrum CIDP werken artsen en onderzoekers aan een optimale diagnostiek, begeleiding en behandeling. Wij proberen uw vragen over CIDP zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mensen met CIDP, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • … kennis en ervaring op het gebied van CIDP
  • …advies en hulp bij het vinden van de beste zorg bij CIDP
  • …informatie over de nieuwste onderzoeken naar CIDP

Een afspraak maken?

Voor een analyse door ons expertisecentrum heeft u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Daarvoor zijn ook uitslagen nodig van onderzoek dat eerder bij u is gedaan. U kunt uw zorgverlener op de benodigde informatie wijzen.

Gespecialiseerde behandelaars

In het expertisecentrum CIDP werken gespecialiseerde neurologen, klinisch neurofysiologen en revalidatieartsen samen om oorzaak van de polyneuropathie te achterhalen, behandeling in te stellen in het geval van CIDP, en u zo optimaal mogelijk te begeleiden. Bij specifieke hulpvragen kunnen zij u ook verwijzen naar andere behandelaars.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

De meeste patiënten met CIDP worden behandeld in centra met ervaring met deze ziekte. Dit kan in elk geval in alle neuromusculaire centra in Nederland, maar ook in algemene ziekenhuizen werken soms neurologen met ervaring met deze ziekte. Veelal worden patiënten uit deze ziekenhuizen verwezen naar neuromusculaire centra voor bevestiging van de diagnose en overname van de behandeling. Soms kan de behandeling blijven bij de arts in uw omgeving, zeker als deze ervaring heeft met behandeling van CIDP. Onze adviezen dienen daarbij als aanvulling.

Bij uw eerste bezoek maken onze specialisten een grondige analyse, zetten zij zo nodig aanvullend onderzoek in en stellen zij een behandelplan op. Vaak kan dat op één dag maar soms moeten extra onderzoeken worden verricht die niet op dezelfde dag kunnen. Zij brengen uw neuroloog en huisarts daarvan op de hoogte. Wij kunnen u ook verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars bij u in de buurt, zoals revalidatieartsen en fysiotherapeuten.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Het expertisecentrum doet veel onderzoek naar het ontstaansmechanisme van CIDP, de waarde van nieuwe diagnostische testen en de optimale behandelingen. Kijk op onze onderzoekspagina voor meer informatie over lopende onderzoeken of vraag ernaar tijdens uw bezoek.