Collegiaal advies van het expertisecentrum

Expertisecentrum

Het expertisecentrum CIDP van het Erasmus Medisch Centrum, UMC Utrecht en Amsterdam UMC is gespecialiseerd in het stellen van de diagnose en de behandeling van CIDP. Samen doen deze centra veel wetenschappelijk onderzoek naar CIDP, zowel observationele als interventie studies. Voor de actuele studies, verwijzen we naar onze onderzoekspagina. De meeste patiënten nemen deel aan de observationele en prospectieve International CIDP Outcome Study en/of INC base. Via Spierziekten Centrum Nederland is het CIDP-expertisecentrum verbonden met de andere universitaire medische centra in Nederland zodat men ook daar terechtkan voor een goede diagnostiek of behandeling.

Zorg

De diagnose CIDP kan soms moeilijk zijn, en maximale zekerheid hierover – al vóór het starten van behandeling – is belangrijk. Onderzoek in het expertisecentrum kan mogelijk ook voorkomen dat een behandelbare oorzaak over het hoofd wordt gezien maar ook om onterecht kostbare en/of potentieel belastende of gevaarlijke behandelingen te starten. Het is moeilijk om de juiste duur van de behandeling bij een patient met CIDP in te schatten. Daarom wordt regelmatig getoetst of de behandeling nog nodig is. Ook bekijkt het expertisecentrum of een multidisciplinaire benadering de patiënt kan helpen. Zorgverleners kunnen met vragen contact opnemen met het centrum.

Op deze website vindt u:

Verwijzing

Voor een bezoek aan het expertisecentrum CIDP is een verwijzing nodig van de behandelend neuroloog. Voor huisartsen is het niet mogelijk om direct naar het expertisecentrum CIDP te verwijzen. Een patiënt kan inclusief uitslagen van bloedonderzoek, beeldvorming en eerder EMG-onderzoek (bij voorkeur het uitgebreide verslag inclusief de curves van het EMG) verwezen worden naar de polikliniek neuromusculaire ziekten van één van de CIDP expertise centra.

 

 

Polikliniek neuromusculaire ziekten UMC Utrecht
Huisportnummer f.02.436
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Polikliniek Neurologie, Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9,
1105 AZ Amsterdam Zuid-Oost

Polikliniek Neurologie, Erasmus Medisch Centrum,
Dr. Molewaterplein 40,
3015 GD Rotterdam