Bezoek het expertisecentrum

Verwijzing

Voor een bezoek aan het expertisecentrum CIDP heeft u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Nadat het expertisecentrum deze heeft ontvangen, krijgt u een oproep voor een afspraak bij het expertisecentrum. Bij snelle achteruitgang, neemt de verwijzende neuroloog doorgaans contact op met de gespecialiseerde neuroloog om met voorrang een afspraak te regelen. In de regel worden verwijzingen met verdenking op CIDP waarbij nog behandeling moet worden gestart binnen 2-3 weken gepland.

Eerste bezoek

Bij het eerste consult maakt u kennis met een gespecialiseerde neuroloog en mogelijk een neuroloog in opleiding of arts-onderzoekers.

Gesprek

Met de arts heeft u eerst een uitgebreid gesprek over uw klachten en hoe deze ontstaan zijn. Ook komt het effect van deze klachten op uw dagelijks functioneren aan de orde.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het eerste bezoek wordt u ook lichamelijk onderzocht. Gekeken wordt naar de kenmerken van CIDP, zoals spierzwakte en gevoelsstoornissen.

Aanvullend onderzoek

Na het onderzoek kan er bloed worden afgenomen om te onderzoeken of er andere oorzaken zijn voor de klachten. Vaak heeft al bloedonderzoek plaatsgevonden in het verwijzend ziekenhuis, deze wordt zonodig aangevuld.
Zenuwgeleidingsonderzoek oftewel elektromyografie (EMG) is zeer belangrijk om de diagnose CIDP te kunnen stellen. Bij dit onderzoek worden stroomschokjes gegeven op verschillende plekken op armen en benen om de activiteit en het functioneren van de zenuwen te meten. Vaak wordt het EMG-onderzoek in expertisecentra herhaald omdat voor de CIDP diagnose een uitgebreid EMG nodig is. De gespecialiseerde neuroloog zal proberen om op basis van de gegevens uit de verwijzing in te schatten of tijdens uw eerste bezoek een EMG moet worden herhaald. Soms blijkt na het gesprek en het lichamelijk onderzoek dat het herhalen van een EMG niet nodig is. Andersom, blijkt soms een aanvullend EMG wel nodig te zijn en moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt. Voor het EMG is het nodig dat de armen en benen eerst worden opgewarmd..
Naast laboratoriumonderzoek en een EMG, wordt soms een ruggenprik (lumbaalpunctie) of een echo van de zenuwen verricht die de diagnose kan ondersteunen. Herhalen van de ruggenprik is vrijwel nooit nodig.

Vaak is het mogelijk om alle gesprekken en onderzoeken op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

En verder

De uitslagen en conclusies van het onderzoek bespreekt de neuroloog van het expertisecentrum tijdens het eerste consult of, als er nog resultaten volgen, in een volgende afspraak met u. Daarin heeft u gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Behandeladviezen als de diagnose al duidelijk vaststaat, kunnen meestal al tijdens het eerste consult worden besproken.
Als er meer onderzoek nodig is, kan een vervolgconsult worden afgesproken. Zo nodig kan de neuroloog u verwijzen naar een revalidatiearts. Of uw vervolgafspraken in het expertisecentrum krijgt, hangt af van de behandeling en de afspraken die u met de neuroloog van het expertise centrum maakt.
De neuroloog van het expertisecentrum schrijft een brief met de bevindingen en het beleid aan uw verwijzende neuroloog en uw huisarts.

Handig om mee te nemen

  • De afspraakbevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip van uw afspraak.
  • Uw verzekeringspas of zorgpas.
  • Een legitimatiebewijs.
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit medicatieoverzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Neem zo mogelijk iemand mee naar het bezoek. Samen onthoudt u meer dan één.